“Gıda katkı maddeleri ve mikrobiyota”, TÜBA Mikrobiyota Sempozyumu, Ankara, Nisan 2017


“Et ürünleri ve gıda katkı maddeleri”, TUBA Yem ve Kırmızı Et Sempozyum, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Mart 2018


Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Açılış konuşması, Konya, Kasım 2013


“Gıda katkı maddeleri ve hastalıklar, Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Konya, Kasım 2013