TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ – TÜBA

Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Faaliyetleri

“Et ürünleri ve gıda katkı maddeleri”, TÜBA – Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu, Ahi Evren Üniversitesi, Mart 2018


“Gıda katkı maddeleri ve mikrobiyota”, TÜBA – Mikrobiyata Sempozyumu, Ankara, Nisan 2017.

TÜBA – Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağlık, İnönü Üniversitesi, Ekim 2017


“Gıda Katkı Maddeleri: Gerekli mi, Zararlı mı, Helal mi?”, TÜBA Üniversite Konferansları, Harran Üniversitesi, Mart 2017


“Gıda katkı maddeleri sağlığımız için tehdit midir?, TÜBA Konferansları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ekim 2015.


“Biyokimyacı gözüyle gıda katkı maddeleri”, TÜBA – Gıda Beslenme ve Kanserin Önlenmesi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Mayıs 2015


TÜBA Asli Üyelik Beratı