“Gıda güvenliği ve helal-sağlıklı beslenme eğitimi”, Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2018


“Gıda katkı maddeleri gerekli mi, zararlı mı, helal mi?”, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Mart 2018


“Gıda katkı maddeleri ve mikrobiyota”, Sakarya Üniversitesi, Mikrobiyota, Probiyotikler ve Akılcı Beslenme Sempozyumu, Mayıs 2018


“Mikrobiyota ve obezite ilişkisi, prebiyotikler, probiyotikler ve gıda katkı maddeleri”, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2018, Antalya, Ekim 2018


“Sağlık ve Metabolik Açıdan Ekmeğe Bakış”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Ekmek Çalıştayı, Konya, Mart 2018


“Gıda Katkı Maddeleri”, IX. Ulusal Haseki Tıp Günleri, Antalya, Mayıs 2018


“Experience of Halal Industry in Healthcare Sector in Turkey”, International Islamic Healthcare Conference and Expo – IHEX 2018, Cakarta, Endonezya, Nisan 2018


“What are the food additives? Are they necessary and are they safe?” International Conferance on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya, Türkiye, Mayıs 2017


“Gıda Katkı Maddeleri”, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2017, Antalya, Ekim 2017


“Gıda Katkı Maddeleri”, Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Aralık 2017


“Helal ve Sağlıklı Gıdaya Erişmekte Bir Risk: Gıda Katkı Maddeleri”, Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları 2. Kongresi, İstanbul, Aralık 2017


“Gizli kanserojenler: Gıda katkı maddeleri”, Etkenleri, Gelişimi ve Tedavi Yöntemleri ile Kanser, Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mayıs 2016


 

“Gıda katkı maddelerinin sağlık riskleri”, Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, Kasım 2015